بازی دسته دوم پلی استیشن - بازی دسته دوم ایکس باکس وان
ps4 tag GrāndTheftAûtoV (GTA) -   سرقت خودرو 5

GrāndTheftAûtoV (GTA)

● ریجن آل
● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 165,000 تومان
ps4 tag The Elder Scrolls V Skyrim -   اسکایریم

The Elder Scrolls V Skyrim

● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 185,000 تومان
ps4 tag Dead Rising -   دد رایسینگ

Dead Rising

● ریجن آل
● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 125,000 تومان
ps4 tag No man's sky -   نو منز اسکای

No man's sky

● ریجن آل
● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 170,000 تومان
ps4 tag Thë Witchër 3 Wild Hunt Game of the year -   بازی ویدهانت بازی سال

Thë Witchër 3 Wild Hunt Game of the year

● ریجن آل
● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 180,000 تومان
ps4 tag bioshock -   بیوشاک

bioshock

● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 175,000 تومان
ps4 tag F1 -   فرمول ۱

F1

● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 175,000 تومان
ps4 tag The last Guardian -   لست گاردین

The last Guardian

● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 225,000 تومان
ps4 tag Watch Dogs 2 -   واچ داگز 2

Watch Dogs 2

● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 210,000 تومان
ps4 tag Fifa 17 -   فیفا 17

Fifa 17

● ریجن آل
● بازی پلمپ اصل
● تحویل فوری تهران
● ارسال به شهرستان با پست و تیپاکس
● هزینه ارسال در محل دریافت می گردد

قیمت: 215,000 تومان